CERITA CERITA DARI ALQURAN
NABI MUHAMMAD SWA

Home
NABI ADAM
NABI NOH
NABI HUD
NABI SALEH
NABI IBRAHIM
NABI IBRAHIM DAN BAPANYA
PANCAROBA NABI IBRAHIM
NABI ISMAlL
NABI LUT
NABI YAAKUB
NABI YUSUF
NABI SYUIB
NABI MUSA
JENERAL TALUT
NABI DAUD
NABI SULAIMAN
NABI AYUB
NABI YUNUS
NABI ZAKARIA DAN YAHYA
KELUARGA IMRAN
NABI ISA AL-MASIHI
ISKANDAR ZULKARNAIN
PASUKAN BERGAJAH
NABI MUHAMMAD SWA

Masjidil Haram pada 1297AH 1880CE

FIRMAN Allah terhadap Muhammad s.a.w.: "Bukankah Allah dapati engkau yatim, lalu Ia pelihara? Bukankah Ia dapati engkau bingung, lalu Ia tunjuki? Dan bukankah Ia dapati engkau miskin, lalu Ia beri kecukupan?"

Bapanya, Abdullah bin Abdul Muttalib, sudah meninggal dunia dua bulan sebelum ia dilahirkan. Tetapi apa yang telah dikurniakan Allah kepadanya di dalam keadaan yatim itu, adalah lebih dari ketiadaan yang disebabkan pemergian bapanya itu. Iaitu pemeliharaan ibunya, lalu neneknya dan akhirnya pamannya. Dengan pertumbuhan tubuh dan jiwa sangat wajar, ia menjadi seorang anak yang sangat indah. Mula-mula menjadi pengembala kambing, meningkat menjadi pedagang, menjadi terkenal di tengah orang banyak kerana tingkahlakunya yang indah menarik setiap insan yang mengenalinya, akhirnya kahwin mendapatkan seorang jodoh yang amat ideal, lalu berpengaruh dan berwibawa, menjadi penyantun anak yatim dan orang-orang miskin.

Keyatimannya telah diganti Allah dengan ilmu, pengalaman dan budipekerti. Allah telah mendidiknya dengan pendidikan yang amat baik, mempersiapkan dirinya menjadi pembawa tugas kenabian, kerasulan dan pengembang syariat, sebagai penutup dan semua Nabi dan Rasul. Bahkan ia dijadikan Allah menjadi makhluk terbaik di tengah-tengah makhluk Allah yang banyak.

Kemelaratan yang dideritanya semenjak kecil telah diganti Allah dengan kecukupan, Allah memberkatinya dalam perdagangannya, dalam kehidupannya di tengah ummat manusia dengan nama yang baik, kepercayaan manusia atas dirinya dan akhirnya dengan kesempurnaan agama yang diajarkannya.

Setelah dia mencapai usia enam tahun, dia dibawa ibunya dalam perjalanan jauh dan Makkah ke Madinah untuk mengunjungi keluarganya Bani Najjar, iaitu emak saudara dari sebelah bapanya, dengan maksud mengunjungi rumah tempat bapanya meninggal dunia sebelum ia lahir, juga menziarahi kubur bapanya itu. Muhammad dan ibunya menetap beberapa hari lamanya di tengah tengah keluarga bapanya itu dengan mendapat penghargaan yang sangat baik dari segenap tetangga.

Ketika dalam perjalanan kembali ke Makkah, ibunya sakit, lalu meninggal dunia dan di kuburkan di suatu tempat yang bernama Abwa. Setelah ibunya dikuburkan, semua orang sudah kembali ke rumah masing-masing, tinggallah Muhammad bersama pengasuhnya di dekat kubur itu, terdiam tidak keluar kata, di bawah terik panas matahari padang pasir. Sedang di saat itu ia masih anak kecil berumur enam tahun. Airmatanya mengalir membasahi kubur ibunya, meratapi yang juga sudah bertindak sebagai ganti bapanya. Dengan kematian ibunya ini, tinggallah dia tanpa bapa dan ibu, yatim piatu.

Setelah lama berdiam, dia menoleh keliling, kiranya tidak seorang juga lagi manusia yang berada di tempat itu, selain Ummu Aiman pembantunya.

Ummu Aiman lalu menyapu airmata yang mengalir di pipi Muhammad, sambil berkata menghiburkan dan menenangkan kalbunya, membangkitkan keberanian hatinya menghadapi kesedihan dan kehidupan. Muhammad berkata kepada Ummu Aiman: "Hai, Ummu Aiman, saya sudah kehilangan ibu dan bapa, kehilangan dua naungan yang menaungi kepalaku, sedangkan saya masih dalam perjalanan antara dua negeri, maka ke manakah seharusnya saya menuju sekarang ini, hai Ummu Aiman? Apakah meneruskan perjalanan ke Makkah atau kembali ke Madinah?"

Mendengar pertanyaan ini, meletuslah tangis Ummu Aiman yang selama itu ditahannya. Airmatanya menghujan jatuh membasahi tanah yang tandus itu. Peluh dinginnya mengalir di sekujur badannya, suaranya menjadi serak (parau) ketika dia mencuba menjawab pertanyaan Muhammad dengan pertanyaan pula:

"Ya, ke manakah engkau ingin tuju, hai Muhammad? Apakah kepada bapamu Abdul Muttalib, penghulu (ikutan) bangsa Quraisy, agar engkau bertempat tinggal bersama dia di bawah naungannya?"

Muhammad segera bertanya: "Mengapa engkau katakan bapaku Abdul Muttalib? Bapaku? Jangan dikatakan bapaku, tetapi katakanlah nenekku, sebab bapaku sudah meninggal dan hari ini sudah meninggal pula pengganti bapaku, iaitu ibuku. Ya, Abdul Muttalib adalah nenekku, bapa dan bapaku. Antara saya dan nenekku ada antara, di antara itulah ada paman-pamanku, anak-anak dan paman-pamanku itu, dan saya adalah salah seorang dan mereka yang banyak itu."

Dengan perkataan itu Muhammad membayangkan akan kedudukannya di bawah neneknya, kerana dia adalah satu di antara yang banyak. Jadi tentu lain dengan di bawah ibu atau bapanya sendiri.

Begitulah Muhammad dengan pembantunya, Ummu Aiman, meneruskan perjalanan ke Makkah, lalu Muhammad diserahkan oleh Ummu Aiman kepada datuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sangat sedih hatinya ketika menerima cucunya yang amat dicintainya itu.

Kecintaan Abdul Muttalib terhadap Muhammad dan kecintaan Muhammad terhadap Abdul Muttalib sama setara. Demikianlah secara pendek bayangan kehidupan kedua makhluk itu. Tetapi dua tahun kemudian, datuknya yang tercinta ini pun meninggal dunia pula. Tidak kurang kesedihan Muhammad dengan kematian datuknya ini dengan kematian ibunya, malah menurut Muhammad sendiri, adalah lebih sedih.

Ketika orang ramai sudah pulang ke rumahnya masing masing setelah selesai menguburkan datuknya, Muhammad tetap berada di dekat kubur itu menangis dan meratap dengan airmata yang tak putus-putusnya menitis ke bumi yang kering. Berkata ia: "Engkaulah bapaku sesudah bapaku, engkaulah yang telah dapat meringankan penderitaan hidupku, yang selalu mengusapkan tangan membelai kepalaku untuk mengurangkan kesedihan hati dan penderitaanku sepeninggalan ibuku. Apakah sepeninggalanmu, hai datuk, aku akan kembali menderita?"

Muhammad lalu memalingkan mukanya kepada Ummu Aiman yang berada di belakangnya, lalu berkata: "Sekarang ke mana aku harus pergi, ya Ummu Aiman?"

Mendengar kata-kata sedih berkabung dan pertanyaan Muhammad itu, Ummu Aiman tidak dapat menahan airmata sedihnya. Ia menangis sambil meletakkan tangannya di bahu Muhammad, lalu berkata: "Engkau bertanya ke mana, bukankah masih ada bapamu, iaitu Abu Talib, ya Muhammad." Muhammad terdiam sejenak, Ialu berkata: "Bapaku Abu Talib, hai Ummu Aiman? Bukankah bapaku sudah meninggal, begitu juga bapa dan bapaku? Bukankah Abu Talib itu bapa saudaraku, saudara bapaku? Katakanlah ia adalah bapa saudaraku, hai Ummu Aiman. Beliau adalah seorang mulia, terkemuka, mempunyai kehebatan dan kemuliaan, terpandang dalam masyarakatnya. Tetapi bukankah beliau seorang melarat, yang banyak anak, hai Ummu Aiman? Kalau aku engkau serahkan kepada beliau, tentu saja beban beliau akan bertambah berat. Aku tak suka menambah beratnya beban seseorang."

Abu Talib ini adalah seorang yang sangat cinta terhadap Muhammad, tidak kurang dari kecintaan datuknya dan ibunya. Ummu Aiman menyerahkan Muhammad kepada bapa saudaranya, Abu Talib.

Kerana keadaan kehidupan Abu Talib yang melarat itu, maka Muhammad terpaksa berusaha bagaimana dapat meringankan beban pamannya itu. Sekalipun masih kanak-kanak, ia berusaha mendapatkan penghasilan sekalipun bagaimana juga kecilnya. Ia menerima upah menggembalakan kambing orang. Kemudian berdagang-dagang kecil. Pada suatu kali, Muhammad turut berdagang bersama pamannya, Abu Talib, ke Syam. Muhammad mulai mengenal pasar-pasar, berjalan bahu-membahu dengan pedagang-pedagang lainnya.

Di suatu dataran tinggi di Syam, tinggallah seorang pendita bernama Buhaira. Ia memerhatikan setiap orang yang lalu dan pergi ke daerahnya itu. Ia seorang yang amat tekun beribadat menyembah Tuhan, membaca kitab-kitab lama. Di antaranya ia membaca Injil Barnaba, dimana tertulis bahawa Isa al-Masih pernah berkata, bahawa akan datang seorang Rasul sesudahku namanya Ahmad, dan bila Rasul Ahmad ini berjalan akan dilindungi oleh awan.

Pada suatu hari Pendita Buhaira melihat serombongan kafilah Arab datang menuju Syam yang selalu diikuti oleh awan di atasnya. Kafilah ini didatanginya, dipersilakannya mampir di rumah kediamannya. Kafilah ini adalah kafilah yang dipimpin oleh Abu Talib, dimana Muhammad turut serta di dalamnya.

Pendita Buhaira memperhatikan gerak-gerik anak yang bernama Muhammad itu, akhirnya ia yakin bahawa anak itulah yang akan diutus Allah menjadi Nabi dan Rasul sesudah Isa al-Masih a.s. memberi nasihat kepada Abu Talib agar anak ini dijaga baik baik, jangan terlengah dari penjagaan, sebab ia kelak akan menjadi seorang maha penting.

Dengan nasihat dan keyakinan Pendita Buhaira ini, Abu Talib semakin cinta terhadap anak saudaranya yang bernama Muhammad ini. Bukan saja cinta, melainkan ditambah dengan perasaan harap dan hormat.

Begitulah Muhammad hidup di tengah-tengah kaumnya semakin menjadi dewasa, dengan sifat dan akhlak yang indah, sehingga menjadi satu teladan dan buahbibir setiap orang. Tersiarlah bahawa ia seorang pemuda yang boleh dipercayai, yang hidup dari perdagangannya penuh dengan berkat, sehingga banyak pedagang-pedagang besar yang ingin menjadikan Muhammad sebagai pelaksana atau pembantunya.

Yang pertama melamar Muhammad untuk jabatan ini ialah seorang pedagang wanita yang kayaraya bernama Khadijah binti Khuailid, seorang janda muda yang ayu pula. Muhammad diberinya seorang pembantunya. Dalam perdagangan ini Muhammad mendapatkan keuntungan dan simpati yang luarbiasa ke mana saja dia pergi berdagang. Khadijah yang pada mulanya hanya sekadar percaya terhadap Muhammad, lama-lama berubah menjadi hormat dan kagum, akhirnya jatuh cinta kepadanya, sekalipun umurnya lebih tua dari Muhammad.

Akhirnya terjadilah perkahwinan antara keduanya, satu perkahwinan yang amat indah dan ideal sekali, penuh dengan rasa saling mencintai, hormat-menghormati dan percaya-mempercayai.

Khadijahlah isteri yang paling dicintai Rasulullah. Rasulullah tidak pernah kahwin lain semasa Khadijah hidup. Dialah orang yang pertama masuk Islam, ibu untuk semua anak anak Rasulullah selain Ibrahim, ialah wanita pertama yang masuk Syurga, yang membela Rasulullah dengan jiwa, harta dan cintakasihnya di saat Rasulullah mendapat tentangan dari kaumnya. Ketika Khadijah meninggal, Rasulullah sedih sesedih-sedihnya sehingga tahun kematian Khadijah ini dinamai Rasulullah tahun sedih.

Umur empatpuluh tahun Muhammad diangkat Allah menjadi Nabi dan RasulNya, lalu menyebarkan segala wahyu yang diturunkan Allah kepadanya dengan perantaraan Malaikat Jibril a.s. Tiga tahun lamanya ajaran atau wahyu yang diterimanya ini disiarkan dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi sehingga yang beriman hanyalah orang-orang yang dekat kepada Rasulullah saja iaitu Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abu Talib, Zaid bin Haritsah (budak yang dijadikan anak angkat kesayangan Rasulullah), iaitu bapa Usamah.

Keempat manusia pertama yang masuk Islam ini menjadi lambang Agama Islam sampai hari kiamat. Khadijah adalah seorang wanita, iaitu wanita yang pertama masuk Islam. Abu Bakar adalah seorang tua yang dalam akal dan pemikirannya lambang seorang cendekiawan atau intelek. Ali bin Abu Talib adalah seorang anak atau pemuda, sedang Zaid bin Haritsah adalah seorang budak. Jadi Agama Islam itu dapat diterima oleh wanita, cerdikpandai, anak muda dan golongan budak.

Setelah tiga tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi (diam-diam), dan mendapat beberapa orang pengikut yang masih sedikit jumlahnya, lalu Allah memerintahkan agar berdakwah secara terbuka atau terang-terangan. Maka di saat itu timbullah tentangan-tentangan. Rasulullah memerintahkan manusia untuk menyembah Allah saja, harus meninggalkan tuhan-tuhan mereka yang berupakan berhala-berhala dan lain-lain sembahan. Rasulullah memerintahkan mereka agar meninggalkan segala kejahatan dan mengerjakan kebaikan. Rasulullah mereka tentang, mereka musuhi, mula-mula dengan kata-kata, kemudian dengan maki-makian, penghinaan, ancaman-ancaman, dan pembunuhan-pembunuhan. Dua belas tahun lamanya Rasulullah dan pengikut-pengikut beliau yang masih sedikit jumlahnya itu bekerja, berdakwah dan menyeru mereka di tengah-tengah segala penghinaan, dan penganiayaan itu.

Kerana jumlah mereka masih amat sedikit, mereka tidak mempunyai kekuatan, sedangkan musuh-musuh mereka amat banyak dan kuat, maka Allah perintahkan kepada RasulNya dan para pengikutnya agar bersabar dan tabah menahankan ancaman dan penganiayaan ini. Bagaimana kesabaran dan ketabahan Rasulullah dan para sahabat beliau, sudah sama kita ketahui dengan membaca sejarah beliau dan para sahabat yang lengkap.

Akhirnya Rasulullah dan pengikut-pengikut beliau diizinkan Allah berhijrah meninggalkan kampung halaman mereka. Sebagaimana mereka diperintahkan Rasulullah pindah ka Habasyah (Ethiopia) dan sebahagian lainnya ke Madinah. Rasulullah bersama Abu Bakar as-Siddiq pun diperintahkan Allah meninggalkan kota Makkah, kerana sudah berdiri gerombolan pemuda-pemuda Quraisy yang akan membunuh beliau di mana saja beliau diketemukan.

Di Madinah Rasulullah mendapatkan pengikut yang makin lama makin ramai jumlahnya. Di antaranya pemuda-pemuda yang ahli bertempur atau ahli-ahli perang, iaitu kaum Ansar. Kerana mendapatkan pengikut, maka musuh-musuh golongan Quraisy menjadi semakin marah. Mereka menyusun suatu kekuatan pasukan yang akan menyerang Muhammad s.a.w. dan para pengikut beliau ke kota Madinah.

Barulah di saat itu Allah memerintahkan Rasulullah dan pengikut-pengikut beliau kaum Muslimin supaya bersiap-siap untuk melawan atau bertempur, bila diserang oleh musuh-musuh mereka. Sekalipun dengan jumlah yang amat kecil dan musuh dengan jumlah yang amat besar, mereka akan menentang musuh-musuh yang datang menyerang. Terjadilah perang pertama iaitu perang Badar yang amat masyhur itu. Rasulullah dan kaum Muslimin menang, kemenangan yang pertama.

Dalam keadaan bahaya yang amat berat itu, tiba-tiba di Madinah berdiri pula satu golongan manusia yang terdiri dan orang-orang Yahudi, yang juga menyusun kekuatan untuk menghancurkan Rasulullah dan kaum Muslimin. Mula-mula Rasulullah mengajak mereka bekerjasama, tidak serang-menyerang, bebas dengan agama dan penghidupan masing-masing. Bahkan sampai diadakan perjanjian perdamaian dan persahabatan. Tetapi orang orang Yahudi hanya menghormati akan janji itu kalau mereka lemah dan musuh kuat. Setelah Rasulullah berulangkali diserang oleh kaum Musyrikin Makkah, sedang Rasulullah dan pengikutnya amat sedikit jumlahnya, maka orang-orang Yahudi berpendapat, tentu akhirnya Rasulullah dan pengikut-pengikutnya itu akan kalah dan hancur. Maka mereka berusahalah turut menghancurkan dan menyerang kaum Muslimin yang sedikit itu. Keadaan Rasulullah dan kaum Muslimin di Madinah akhirnya menghadapi bahaya amat besar. Dengan tegas Allah memerintahkan Rasulullah dan kaum Muslimin untuk melawan, sekalipun sepuluh menghadapi seratus musuh, atau seratus menghadapi seribu musuh, harus melawan. Bahkan ditegaskan oleh Allah bahawa Allah akan menolong dan akan mengirimkan bantuan-bantuan dari langit.

Begitulah pertempuran demi pertempuran, perang demi perang terjadi antara Rasulullah beserta pengikut-pengikut beliau dengan musuh-musuh mereka yang terdiri dari berbagai-bagai golongan Musyrikin Quraisy, golongan Yahudi dan golongan Munafikin. Dalam pada itu penyebaran Agama Islam diteruskan dengan giatnya. Setiap orang Islam lelaki atau perempuan, anak-anak sekalipun diwajibkan menyebarkan ajaran yang dibawa Rasulullab ini di mana saja mereka berada, di pasar, di medan perang dan lain-lain.

Akhirnya Semenanjung Arab yang luas itu seluruhnya dapat dikuasai oleh Rasulullah, sehingga penyebaran agama semakin meluas, dan sebelum Rasulullah meninggal dunia dalam umur enam puluh tiga tahun, hampir seluruh bangsa Arab sudah memeluk Agama Islam, selain beberapa orang dan golongan saja yang tetap beragama Yahudi atau Nasrani. Lebih-lebih lagi sesudah kota Makkah dapat direbut kembali pada tahun 6 H., musuh-musuh besar Rasulullah berubah menjadi sahabat-sahabat kental dan pejuang-pejuang Islam yang terkenal sampai hari ini.

Setelah bangsa Arab yang bodoh, jahat dan kejam itu masuk Agama Islam, berubahlah segala keadaan mereka. Berubah kepercayaan, berubah akhlak dan budipekerti mereka, menjadi satu bangsa sekalipun kecil tetapi bersatu, sehingga mereka dapat mengalahkan bangsa-bangsa besar sekalipun. Agama Islam tersebar ke timur dan ke barat, adalah sebagai akibat dan ketinggian akhlak dan budipekerti dan tentera-tentera Islam yang menduduki berbagai-bagai daerah. Rahsia dan kemenangan demi kemenangan yang mereka capai itu adalah terletak pada akhlak mereka, dan juga terletak pada kerusakan akhlak dan tentera yang menjadi musuh mereka. Rakyat banyak, laki-laki perempuan menjadi lebih senang dan terjamin keamanan mereka di bawah tentera Islam daripada di bawah pemerintahan atau tentera Rumawi atau Persia, yang memang tentera-tentera yang amat kejam tidak punya perikemanusiaan.

Bangsa-bangsa yang sudah masuk Agama Islam itu mempelajari Kitab Suci al-Quran, membaca dan menghafalkannya, sehingga dalam masa hanya satu abad saja, semua bangsa-bangsa itu menjadi bangsa-bangsa yang berbahasa Arab, bahasa al-Quran. Sungguh al-Quran ini selain Kitab Suci yang menjadi sumber kepercayaan dan hukum ummat Islam, juga merupakan mukjizat terbesar sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Ada kemungkinan al-Quran ini akan dipelajari dan dibaca oleh manusia di seluruh dunia, kerana indahnya, hebat isinya dan satu Kitab Suci yang tidak ada keraguan padanya.

Bangsa-bangsa Barat yang sejak abad pertengahan berhasil menjajah bangsa-bangsa Timur yang beragama Islam, mencuba menghancurkan Agama Islam dengan politik kolonialisme dan kristenisasi dalam masa berabad-abad lamanya, tidak berhasil inengkristiankan ummat Islam. Sangat nyata keunggulan Agama Islam ini Akhirnya sesudah perang dunia kedua, ummat Islam terjajah berhasil mencapai kemerdekaan. Bangsa-bangsa Barat mulai sedar, mulai tertarik kepada Islam, mereka pelajari, lalu banyak diantara mereka masuk menjadi pemeluk Agama Islam.

BILAL

Telah datang seorang tamu ke rumah Umaiyah bin Khalaf ketika dia sedang berada di rumahnya menghirup udara pagi yang nyaman.

"Belum sampai kabar kepadamu?" tanya tamu itu.
"Kabar apakah itu?" jawab Umaiyah dengan heran.
"Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, bahawa budakmu yang bernama Bilal, sering sekali datang ke rumah si Muhammad di waktu malam dengan sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang di waktu siang hari, kiranya engkau lengah tak mengetahuinya. Melihat gerak-geri dan airmukanya, rupanya dia masuk ke agama baru yang dibawa Muhammad itu dan meninggalkan agama kita, bererti mengenyahkan Tuhan Lata dan Uzza (berhala)."
"Apakah benar khabarmu ini?" tanya Umaiyah dengan cepat. "Cukupkah bukti buktinya?" tanyanya pula.
"Tentu, ini bukan khabar bohong, justru itulah sebabnya saya datang, untuk memberitahu kamu kalau kalau kamu belum tahu, agar engkau bertindak segera terhadap budakmu itu, jangan mencemarkan nama kita yang menjadi tuan-tuan yang berbudak belian, sehingga nama kita akan rosak kerananya," jawab tamunya pula.
Dengan hati yang mengkal dan marah, Umaiyah kembali ke rumahnya seakan-akan tidak tahu apa yang harus dilakukannya, kerana sangat marahnya.
Tidak lama kemudian, Bilal pun datang, lalu berdiri di hadapan Umaiyah dengan agak takut-takut tampaknya. Dengan marah besar, Umaiyah lalu berkata kepada Bilal: "Khabar buruk sudah sampai kepadaku, tentang dirimu. Jangan engkau bersembunyi sembunyi diri kepadaku. Sekarang mengakulah terus terang, benar tidaknya khabar itu. Engkau sering pergi ke rumah Muhammad di waktu malam. Engkau sudah terperosok memasuki agama baru yang dibawa Muhammad, serta meninggalkan Tuhanmu Lata dan Uzza!"
Bilal menjawab dengan tenang: "Bila tuan sudah mendengar khabar itu dan telah mengetahui akan keadaanku ini, maka aku pun tidak akan menyembunyikan hal itu lagi. Memang aku sering kerumah Muhammad, aku percaya bahawa dia adalah Rasul Allah, aku beriman dengan agama yang dibawanya, iaitu Agama Islam yang suci murni."

"Tidakkah engkau tahu," kata Umaiyah kepada Bilal, "bahawa engkau adalah budak belianku? Sejak engkau kubeli dengan wangku, engkau adalah barang kepunyaanku. Aku berkuasa atas seluruh tubuh dan jasadmu. Engkau tidak berhak dan berkuasa apa-apa untuk melanggar keinginan dan kemahuanku atas dirimu, walau dengan cara bagaimana sekalipun!"

Bilal menjawab: "Memang aku adalah budak dan tawananmu. Ini tidaklah kubantah. Kalau aku kau perintahkan mengarungi lautan pasir yang luas didalam keadaan gelap-gulita sekalipun, akan kujalankan. Bila aku diperintah untuk mengangkat batu besar yang seberat-beratnya, akan kuangkat juga. Tetapi akal dan fikiranku, keimanan dan kepercayaanku, bukan menjadi hak dan milikmu, bukan termasuk barang yang engkau beli dariku. Itu tidak akan dapat kau beli dan kuasai. Bahaya apakah terhadap dirimu, sekalipun aku beriman dengan imanku, aku berislam dengan Islamku? Biarkanlah aku beriman dan berislam, sebab hal itu tidak akan mengurangi akan kerja dan tugasku terhadap dirimu.

Dengan marah yang makin memuncak bernyala-nyala, Umaiyah berkata dengan suara yang keras: "Dan hujung rambutmu yang paling atas sampai ke tapak kakimu yang paling bawah, adalah kepunyaanku, jasad dan tubuhmu, akal dan fikiranmu, darah dan dagingmu, itu semuanya kepunyaanku dan harus tunduk kepada apa yang kuingini. Kalau engkau. tidak segera kembali ke agamaku, sekarang juga engkau akan aku seksa sehebat-hebat dan sesakit-sakitnya!"

Sebagai seekor harimau akan menerkam mangsanya, Umaiyah melompat mencekik leher Bilal, kedua tangan dan kakinya lalu diikat erat-erat. Anak nakal kota Makkah lalu dipanggil, diperintahkan memperolok-olok dan melempari Bilal dengan batu. Umaiyah lalu meninggalkannya dalam keadaan yang demikian.

Siangnya, Umaiyah kembali menyeksanya lagi. Tampak ketetapan hati dan iman yang ada dalam dada Bilal, sekalipun sudah mengalami azab dan seksa yang terlalu kejam, sehingga seluruh tubuhnya bengkak dan luka-luka. Sungguh seksa yang bagaimana juga ngeri dan pedihnya terhadap seorang yang sudah demikian kukuh dan kuat iman dan keislamannya, tidak akan berpengaruh apa apa terhadap keimanan dan keislamannya itu. Allah yang selalu tampak oleh hati dan kalbu yang penuh iman itu, telah dapat menahan kepedihan seksa yang demikian ngerinya, seakan-akan tidak terasa samasekali.

Sungguh luarbiasa lazatnya Islam dan enaknya Islam, sehingga keenakan dan kelazatan itu dapat menahan segala cubaan walaupun bagaimana juga hebat dan dahsyatnya.

"Sekarang kamu boleh pilih, akan tetap diazab dan diseksa atau segera kembali menyembah Lata dan Uzza, meninggalkan agama Muhammad!" kata Umaiyah kepada Bilal.

Dengan pandangan mata yang bersinar tajam, menandakan kesediaannya untuk menerima seksaan yang bagaimana juga, walau sampai mati sekalipun, ia menentang mata Umaiyah dengan pandangan ejekannya, kata-kata Umaiyah itu dijawabnya: "Sekalipun anak panah beracun engkau tusukkan ke dadaku, pedang yang tajam engkau sembelihkan ke leherku, engkau tidak akan dapat menguasai dan memerintah akal dan fikiranku, tidak akan dapat mengubah iman dan Islamku yang sudah terpetri; kekuasaanmu yang bagaimana juga kuatnya, hanya akan mengenai badan dan tubuhku, pantang akan dapat mengubah ketetapan hati dan agamaku."

Dia terhenti sejurus berkata-kata. Kemudian dari mulutnya keluar beberapa patah kata-kata: "Ahad...! Ahad... !"* menegaskan, bahawa dia tetap dengan Tuhan yang Maha Esa, tidak akan menyembah Tuhan selain Yang Maha Esa itu.

Besoknya, matahari memancar dengan garangnya, sinarnya terpancar seperti panah-panah yang tajam, seakan-akan membakar padang pasir yang sudah kering dan terik panasnya. Umaiyah datang, lalu Bilal dibawa ke tengah-tengah padang pasir yang panas terik, dimana dia dibaringkan tanpa pakaian ditelentangkan, sedang batu besar dihimpitkan pula di atas dadanya.

Demikianlah seksa yang ditimpakan kepadanya di hari itu. Berbaring di atas pasir Gurun Sahara di bawah panas terik matahari di musim panas, dihimpit batu besar, sehingga tidak dapat bergerak sedikitpun untuk meringankan nasib penanggungannya. Sungguhpun begitu, seguris kecil sekalipun, iman dan Islamnya tidak hergoyang. Dan mulutnya tak pernah keluar keluhan dan jeritan, selain kata-kata: "Ahad, Ahad, Ahad. Dialah Tuhanku, Dialah yang aku sembah, kepadaNya aku menghadap, ke arahNya aku menuju, kepadaNya aku bergantung dan azab yang begini tidak akan dapat mengubah tujuanku.

"Ahad, Ahad, Ahad, Dialah Allah Tuhanku, Maha Esa, kepadaNya aku berlindung din dalam menempuh sengsara seksa yang maha besar.

"Ahad, Ahad, Ahad, Dialah Tuhanku yang telah mengutus Muhammad menjadi utusanNya memberi petunjuk dan kepercayaan, aku senang menjadi salah seorang pengikutnya, pencintanya dan muridnya. Akan aku ikuti dia sekalipun bagaimana juga azab yang akan kutanggungkan."

Dari hari ke hari, semakin hebat juga azab seksa yang ditanggung oleh Bilal. Tetapi dia makin tebal imannya, sedang Umaiyah pun bertambah pula marah dan kejamnya.

Pada suatu hari, Abu Bakar lalu di tempat Bilal diseksa dan ia melihat seksaan itu; Umaiyah sendiri pun berdiri di hadapan Bilal yang sedang diseksanya dengan angkuh dan sombongnya, marah dan geram hatinya. Rasa hiba dan kasihan, memaksa Abu Bakar berkata kepada Umaiyah:

"Tidakkah engkau menaruh perasaan belas dan kasihan melihat budak itu terseksa begitu hebat, dengan seksaan yang tak tertanggungkan lagi? Tidakkah tergerak hatimu mendengar bunyi nafasnya yang demikian sesak dan darahnya yang mengalir itu? Kesalahan apakah gerangan yang telah dibuatnya, dosa apakah yang sudah dikerjakannya?"

Dengan sombong dan angkuhnya dia menjawab: "Ini budakku, punyaku dan milikku sendiri. Aku seksa kalau aku kehendaki, aku lepaskan kalau aku mahu. Adapun salah dan dosanya tidak perlu kau tanyakan. Kalau engkau belas dan kasihan, engkau boleh beli dia dan lalu engkau lepaskan sesukamu. Selama ini menjadi hak milikku, aku akan tetap menyeksa dia dengan seksaan yang lebih kejam, sebelum dia kembali menyembah Lata dan Uzza."

Kesempatan itu dipergunakan Abu Bakar sebaik-baiknya. Bilal dibelinya dan kepada Umaiyah dia berkata: "Mulai saat ini, engkau tidak berhak lagi atas dirinya. Aku merdeka untuk melepaskannya dari seksaan ini. Adapun engkau, ya Bilal, sekarang juga kumerdekakan. Aku berbuat ini semata-mata kerana Allah, Tuhan kita."

Terang perbezaan antara seorang manusia yang bernama Abu Bakar, dengan seorang manusia yang bernama Umaiyah. Perbezaan antara orang yang kafir dan orang yang Mumin. Yang pertama orang baik, sedangkan yang kedua orang jahat. Beginilah perbezaan antara keduanya di dunia, sedangkan di akhirat kelak, akan lebih jelas benar perbezaannya.

* Ertinya: Esa...! Esa...!