TOKOH TOKOH ISLAM

Home

Ibn Bajjah | Ibn Maskawaih | Ibn Haitham | Jabir Ibn Haiyan | Badi'uzzaman Sa'id Nursi | Ibn Rusyd | Al-Ghazali | Al-Farabi | Ibn Tufail | Ibn Qayyim | Al-Biruni | Al-Razi | Ibn Sina | Ibn Khaldun | Malik Ben Nabi
Ibn Haitham
Kajian sainsnya digunakan oleh Barat
Ibn Haitham

Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang

rnundur lagi memundurkan. Islam juga dikatakan tidak

menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai

lapangan ilmu. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu

bukan sahaja tidak benar tetapi bertentangan dengan

hakikat sejarah yang sebenarnya.

Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan ramai

golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah,

sains, politik, kesusasteraan, kemasyarakatan, agama, perubatan, dan

sebagainya. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh

ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekadar dapat menguasai ilmu

tersebut pada usia yang muda, malah dalam masa yang singkat dapat

menguasai beberapa bidang ilmu secara serentak.

Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan perubatan

tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama,

falsafah, dan se umpamanya. Salah seorang daripada tokoh tersebut

ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan 

ibnu al-Haitham.

Dalam kalangan cerdik pandai di Barat, beliau dikenali dengan nama

Alhazen. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan

dengan 965 Masihi. Beliau memulakan pendidikan awalnya di Basrah

sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya.

Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana,

beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad.

Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan

perhatian pada penulisan.

Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir.

Semasa di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan

beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran Sungai Nil serta

menyalin buku-buku mengenai matematik dan falak. Tujuannya adalah

untuk mendapatkan wang saraan dalam tempoh pengajiannya

di Universiti al-Azhar.

Hasil daripada usaha itu, beliau telah menjadi seo­rang yang amat mahir

dalam bidang sains, falak, mate­matik, geometri, perubatan, dan

falsafah. Tulisannya mengenai mata, telah menjadi salah satu rujukan

yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat. Malahan kajiannya

mengenai perubatan mata telah menjadi asas kepada pengajian

perubatan moden mengenai mata.

Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan.

Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli

sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler mencipta mikroskop serta

teleskop. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui

pelbagai data penting mengenai cahaya.

Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, antaranya ialah Light dan On

Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja

dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang

bayang dan gerhana.

Menurut Ibnu Haitham, cahaya fajar bermula apabila mata­hari berada

di garis 19 darjah di ufuk timur. Warna merah pada senja pula akan

hilang apabila mata­hari berada di garis 19 darjah ufuk barat. Dalam

kajiannya, beliau juga telah berjaya menghasilkan kedudukan cahaya

seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya.

Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang

dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. Teori itu telah

digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar

yang pertama di dunia.

Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi

padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui

perkara itu 500 tahun kemudian. Ibnu Haitham juga telah menemui

kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya.

Selain itu, teori Ibnu Hai­tham mengenai jiwa manusia sebagai satu

rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah

memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang

gambar. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang

kemudiannya disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton

sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini.

Selain sains, Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah,

logik, metafizik, dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan.

Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana

terdahulu.

Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam

masalah yang menjadi pertikaian. Padanya pertikaian dan

pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada

pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya.

Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. Oleh sebab

itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua

pandangan yang sedia ada. Jadi, pandangannya mengenai falsafah

amat menarik untuk disoroti.

Bagi Ibnu Haitham, falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik,

sains, dan ketuhanan. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus

dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan

waktu mudanya dengan sepenuhnya. Apabila umur semakin meningkat,

kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan.

Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah

mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Sehingga

kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. Antara buku

karyanya termasuk:

 

1. Al'Jami' fi Usul al'Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu

   metametik dan metametik penganalisaannya;

2. Kitab al-Tahlil wa al'Tarkib mengenai ilmu geometri;

3. Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Adadiyah tentang algebra;

4. Maqalah fi Istikhraj Simat al'Qiblah yang mengupas tentang arah 

    kiblat bagi segenap rantau;

5. M.aqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam 

    urusan hukum syarak dan

6. Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi.

 

Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak.

Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari

segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Beberapa

pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini.

Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan

"diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang

sewajarnya kepada beliau. Sesungguhnya barat patut berterima kasih

kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka

kemungkinan dunia Eropah masih diselubungi dengan kegelapan.

Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan

ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah

telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu

tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani.