Home | Sekatan terhadap kafilah perdagangan Quraisy | Peperangan meletus
SATU SUDUT LAGI MENGENAI PERANG BADAR
Peperangan meletus

Utbah yang asalnya bersikap mahu mencari perdamaian tiba-tiba berubah menjadi pembengis sekelip mata. Hakim cuba menyejukkan kembali hatinya namun tidak dihiraukan. Beliau berasa tercabar apabila melihat kematian Aswad di tangan Hamzah, semangat jahiliah membakar dirinya. Abu Jahal cukup gembira dengan perkembangan ini.

Utbah bersama adiknya Syaibah bin Rabiah dan anaknya Walid bin Utbah tampil mencabar perang tanding di garisan pemisah. Cabaran mereka disambut oleh Ubaidah bin Harth, Hamzah dan Ali bin Abu Talib. Perang tanding berakhir dengan kekalahan di pihak Quraisy walaupun Ubaidah tercedera dan menghembus nafas terakhir di pangkuan Rasulullah tidak lama kemudian.

Kematian tiga orang panglima Quraisy itu disambut dengan bendera merah oleh kaum musyrikin yang menandakan mereka akan meneruskan peperangan. Api dendam sudah menyala-nyala di jiwa musyrikin Makkah. Kedua-dua pihak membuat persiapan terakhir. Maka Rasulullah saw menyusun barisan sambil berkhutbah memberi peringatan tentang etika peperangan yang bakal dihadapi.

Rasulullah menghargai orang bukan Islam

Rasulullah saw bangun memberi taklimat akhir, Apabila tentera Quraisy mendekati kamu, seranglah mereka dengan anak-anak panah dan jimatlah. Jangan kamu hunuskan pedang sehinggalah mereka menyerbu kamu.

Enter first column content here

Enter second column content here

Enter supporting content here