NABI MUHAMMAD SAW

Home

MAULUDIL RASUL | BILAL | ISYRAK DAN MIKRAJ | HIJRAH | PERANG BADAR | KEIZINAN BERPERANG | PERANG UHUD | PERANG KHANDAK | MUHAMMAD DAN AISYAH (BAHAYA FITNAH) | KAUM MUNAFIK | KHABAR PROVOKASI | AL FATH (PINTU KEMENANGAN TELAH TERBUKA) | PERJANJIAN HUDAIBIAH | KEMENANGAN GILANG GEMILANG | PERANG HUNAIN | TIGA ORANG DISETEUR | MASJID DIGUNA SARANG PENKHIANAT | AJAKAN | SUAMI ISTERI | PARA ISTERI NABI | ZAINAB BINTI JAHASY
KEIZINAN BERPERANG

Dalam keadaan yang kritikal itu, turun wahyu Allah kepada Nabi yang berbunyi: "Berperanglah dalam jalan Allah melawan orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melanggar batas, kerana Allah tidak suka kepada orang yang melanggar batas. Bunuhlah mereka itu dimana saja kamu jumpai dan usirlah mereka itu sebagaimana mereka telah mengusir kamu. Tetapi ingat pula, bahawa fitnah adalah lebih berbahaya dari pembunuhan. Tetapi janganlah kamu berperang di dalam Masjidil Haram (Ka'bah), kecuali kalau diperanginya kamu di sana."

 

Selama ini Nabi dan orang-orang Islam hanya disuruh mundur dan hijrah. Sekarang diperintahkan Allah untuk berperang, kerana kini mereka sudah cukup menerima penganiayaan.

 

Jelas perintah itu, iaitu perang bukan untuk memaksa orang masuk Agama Islam, tetapi adalah semata-rnata mempertahankan diri kalau diserang. Kerana Agama Islam tidak boleh dipaksakan kepada siapa jua, walaupun kepada keluarga dan famili Nabi sendiri.

 

Kerana perintah itu, maka Nabi mulai menyusun tentera mengatur pertahanan dan kelengkapan. Mula-mula ke dalam kota Makkah diutus Nabi beberapa orang pengintip, untuk mengetahui rencana dan kekuatan musuh, serta untuk menarik ketua ketua Puak Badwi ke pihak Islam.

 

Pada bulan Rejab tahun kedua hijrah, Nabi mengutus dua belas orang Muhajirin, dikepalai Abdullah bin Jahasy keluar kota Madinah; suasana di kala itu sudah runcing sekali. Kepadanya diberikan sepucuk surat bersampul, Nabi mengizinkan membuka surat tersebut setelah dua hari dalam perjalanan. Setelah dua hari dalam perjalanan, lalu surat itu dibuka. Ternyata dalamnya satu perintah dari Nabi agar mereka menuju ke Nakhlah, satu tempat di antara Makkah dan Taif, guna mencari keterangan sebaik-baiknya tentang gerak geri orang Makkah (musuh). Hal ini dilakukan bukan untuk menyerang Makkah, tetapi untuk berjaga jaga semata-mata.

 

Di sana, Abdullah bertemu dengan kafilah kecil orang Makkah yang dalam perjalanan pulang dari Taif. Orang-orang ini diserangnya, seorang mati iaitu 'Amru bin Hadhramy dan dua orang lainnya ditawan, iaitu Usman bin Abdullah dan Hakam bin Kaisan, sedang harta bendanya dirampas. Dalam hal itu Abdullah telah melanggar perintah Nabi, kerana di saat itu dalam bulan Muharam, dimana dilarang menumpahkan darah. Nabi sangat marah kepadanya.

 

Hal ini membangkitkan semangat bangsa Quraisy (Makkah), untuk menyerang kaum Muslimin. Nabi mendapat laporan, bahawa kafilah bangsa Quraisy yang amat besar terdiri dari seribu ekor unta dengan segala muatannya, sedang dalam perjalanan dari Syria menuju Makkah. Untuk mengurangi kekuatan musuh yang telah siap menyerang itu, Nabi memerintahkan untuk menyekat kafilah itu dan merampasnya untuk dijadikan kekuatan perang. Maksud Nabi ini diketahui oleh Abu Sufian yang mengepalai kafilah itu. Abu Sufian segera mengirim utusan ke Makkah minta bantuan tentera sebanyak mungkin, sedang perjalanan kafilahnya dibelokkan melalui satu tempat yang bernama Badar, menyusur pantai Lautan Merah. Makkah segera mengirimkan bantuan yang terdiri dari seribu orang tentera, seratus orang di antaranya kenderaan berkuda dan tujuh ratus orang lainnya pasukan unta, yang kesemuanya dikepalai oleh Abu Jahal sendiri. Ketika pasukan bantuan ini bertemu dijalan dengan Abu Sufian, Abu Sufian menyuruh pasukan ini kembali saja ke Makkah. Tetapi Abu Jahal ingin memperlihatkan kekuatan tenteranya kepada orang Madinah itu.

 

Pasukan Rasulullah s.a.w. hanya terdiri dari tiga ratus tiga belas orang saja. Di antaranya hanya dua orang berkenderaan kuda. Tentera yang kecil ini berangkatlah bersama Rasulullah menuju satu tempat yang dinamai Badar.

 

Setelah Rasulullah mengetahui akan kedatangan bantuan Quraisy yang amat besar jumlahnya itu, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat beliau. Abu Bakar dan Umar menasihatkan agar pertempuran diteruskan. Begitu juga Miqdad bin 'Amru dari Muhajirin. la berkata kepada Rasulullah: "Teruskanlah apa yang diperintahkan Allah kepada engkau. Kami tidak akan berkata seperti apa yang dikatakan Bani Israil dahulu kepada Nabi mereka Musa a.s. Mereka berkata kepada Musa: Pergilah engkau beserta Tuhan engkau berperang, sedang kami biarlah duduk saja di sini (menonton). Sebaliknya kami, kata Miqdad seterusnya akan berkata kepada engkau: Pergilah engkau berserta Tuhan engkau berperang, dan kami akan bersama engkau bertempur. Demi Allah yang telah mengutus engkau membawa kebenaran, jika sekiranya engkau memerintahkan kami berangkat ke Birkil Ghamad (nama suatu tempat yang amat jauh di Yaman), kami akan memukul diri kami agar kami sampai ke sana."

 

Berkata pula Sa'ad bin Mu'az dari golongan Ansar: "Kami sudah beriman kepada engkau, kami sudah membenarkan akan engkau dan mengakui bahwa apa yang engkau bawa kepada kami adalah hak, kami sudah berjanji akan tunduk dan taat. Maka teruslah, ya Rasulullah, dengan apa yang engkau kehendaki, kami akan selalu bersama engkau. Demi Tuhan yang telah mengutus engkau dengan hak, sekiranya engkau harus menyelami lautan itu, kami akan menyelam bersama engkau. Tak seorang pun di antara kami yang akan mundur. Kami tidak takut apapun yang akan dilakukan musuh terhadap diri kami, kami adalah orang orang yang tabah dalam perang. Mudah mudahan Allah memperlihatkan kepada engkau apa apa yang menyenangkan hati engkau, sehingga kami akan senang pula dengan berkat dari Allah."

 

Rasulullah sangat gembira mendengar ucapan yang diucapkan para sahabat itu. Rasulullah lalu berkata memberikan perintah kepada mereka: "Berangkatlah dan bergembiralah, Allah sudah menjanjikan kepadaku akan pertolonganNya, seolah-olah aku melihat tempat tempat yang menjadi sumber minum mereka."

 

Kaum Quraisy dan bala bantuannya yang banyak itu dikerahkan Abu Sufian, mengambil kedudukan di lereng jauh di tempat rendah. Sedang Rasulullah memerintahkan pasukan beliau mengambil tempat di lereng yang dekat di tempat tinggi dari Wadi Badar.

 

Seorang sahabat bernama Habbab bin Munzir mendatangi Rasulullah dan berkata: "Apakah kedudukan yang engkau pilih ini menurut perintah (wahyu) dari Allah? Kalau rnemang begitu, kita tidak akan beranjak dari kedudukan ini. Tetapi kalau hanya pendapat Rasulullah sendiri berdasarkan siasat atau strateji semata, maka saya berpendapat lain. Lebih baik kita mengambil kedudukan di tempat yang lebih rendah, dekat sumber air yang akan dipergunakan oleh musuh itu. Kita buat tangki dan kita gali perigi, lalu kita penuhi dengan air dari sumber itu, kemudian sumber itu kita timbun dengan tanah. Biar musuh tidak dapat air minum, agar mereka menderita dahaga, sedang kita terus bertempur dengan persediaan air yang banyak itu,"

 

Pendapat Habbab ini dibenarkan oleh Rasulullah, kerana Rasulullah mengambil tempat kedudukan yang pertama tadi itu tidak berdasarkan perintah dari Allah, semata mata pendapat peribadi beliau sendiri.

 

Seluruh pasukan dikerahkan untuk membuat tangki dan menggali perigi, mengisinya dengan air sebanyak mungkin, lalu menutup sumber air yang akan dipergunakan oleh musuh itu. Para sahabat pun membuat sebuah pondok untuk Rasulullah, tempat beliau memberikan arahan. Berkata Sa'ad al-Anbany: "Ya Rasulullah, bila Allah memenangkan kita, engkau tetap sajalah di pondok itu, tetapi bila kami tewas seluruhnya, engkau hendaklah segera meninggalkan pondok itu bergabung dengan sahabat sahabat kita yang masih hidup, yang kecintaan mereka terhadap engkau tidaklah kurang dari kecintaan kami." Rasulullah amat terharu mendengar ucapan yang demikian itu. Keesokan harinya musuh yang terdiri lebih dari seribu orang itu mulai menyerang.

 

Melihat kedatangan musuh yang dengan tiba tiba itu, Rasulullah berdoa: "Allahumma, ya Allah, kaum Quraisy sudah menyerang dengan sombong dan membanggakan kekuatan mereka, mereka menentang Engkau dan mendustakan akan Rasul Engkau. Ya Allah, hanya pertolongan yang pernah Engkau janjikan kepadaku yang akan dapat mengalahkan dan menghancurkan mereka. Ya Allah, hancurkanlah mereka."

 

Tentera Makkah bukan main marahnya. Dengan segera mereka menyerang dengan pasukan berkuda terhadap tentera Islam. Dua orang pasukan berkuda musuh (Quraisy) gugur ke tanah dilanggar panah tentera Islam. Dari tentera musuh maju ke depan tiga orang pahlawan, yaitu 'Utbah dan Syaibah (bersaudara) dengan anak 'Utbah yang bernama al-Walid. Untuk menghadapi ini, Nabi memerintahkan tiga orang pahlawan Islam pula, iaitu Ali, Hamzah dan 'Ubaidah. Ali dan Hamzah segera dapat menewaskan dua orang lawannya, sedang 'Ubaidah dan lawannya masing-masing mendapat luka parah dan yang luka ini pun terus meninggal dunia di atas pangkuan Nabi sendiri.

 

Kaum Muslimin yang sedikit itu menghadapi lawan yang lebih dari tiga kali ganda banyaknya. Nabi mendoa kepada Tuhan: "Oh, Tuhan! Penuhilah janjiMu untuk memberi kemenangan. Kalau ummat yang kecil ini binasa (kalah), maka akan menanglah agama berhala dan tidak akan ada lagi orang yang menyembahMu di muka bumi."

 

Abu Bakarlah ketika itu orang yang paling sedih dan khuatir melihat banyak dan kuatnya musuh yang sedang dihadapi oleh tentera Islam. Dengan memegang kain tutup kepala Nabi, Abu Bakar berkata kepada Nabi: "Ya Nabi Allah, Tuhan tentu akan mengabulkan doamu dan Tuhan tentu menolong kita menghadapi musuh yang banyak ini."

 

Tiba-tiba Nabi seakan-akan terpegun dalam mendoa. Di kala itu turunlah wahyu Allah yang berbunyi: "Hai, Nabi! Kerahkanlah orang-orang Mu'min itu bertempur! Dua puluh orang Mu'min yang sabar, akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh dan seratus orang (Mu'min yang sabar) akan dapat mengalahkan seribu orang orang kafir, kerana orang-orang kafir itu tidak mempunyai dasar yang teguh."

 

Dengan segera Nabi menghadapkan mukanya kepada tentera Islam yang sudah siap sedia, lalu berkata: "Demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad, orang orang yang berperang dengan sabar dan penuh harapan ganjaran Allah, terus maju dan takkan mundur setapak, bila dia terbunuh, terus masuk ke dalam Syorga Allah."

 

Kemudian diambil Nabi segenggam pasir, lalu dilemparkannya ke arah musuh. Perintah menyerbu sudah diberikan. Kaum Muslimin maju bertempur dengan keimanan dan keyakinan yang penuh dan kuat, dengan serentak berteriak: Ahad, Ahad, Ahad.

 

Di kala itu angin berhembus dengan kencangnya ke arah tempat musuh. Pasir padang pasir berterbangan sebagai asap tabir yang amat tebal. Mata pedang mulai bergerincingan berbunyi ditengah tengah suara takbir dan derunya angin ribut.

 

Kerana angin berhembus ke arah tentera musuh, maka hal itu sangatlah menguntungkan pihak ummat Islam yang dipimpin Nabi. Bukan hanya perajurit, tetapi banyak ketua tentera musuh, seorang demi seorang tewas di hujung mata pedang; di antaranya 'Utbah, Syaibah, al-Walid, Umaiyah bin Khalaf, Abul Bukhtary, Hamzah anak Abu Sufyan.

 

Dalam pertempuran itu pula, Mu'az bin 'Amru dari golongan ummat Islam telah dapat melukai Abu Jahal, tetapi anak Abu Jahal segera datang membantu ayahnya, sehingga tangan Mu'az kena mata pedang hampir putus, tergantung di bahunya. Dengan segera Mu'az memutuskan tangannya yang tergantung gantung itu, lalu tampil menyerang Abu Jahal. Abu Jahal terpelanting jatuh, segera ditikam oleh seorang pemuda Ansar, iaitu Bin Ana sehingga Abu Jahal tewas seketika itu juga berlumuran darah bersama kudanya. Kepala Abu Jahal yang telah bercerai dengan badannya, dibawa Ibnu Mas'ud ke hadapan Nabi.

 

Melihat komandan tertingginya sudah tewas, maka barisan musuh mulai cerai-berai, lari tunggang-langgang dikejar orang Islam dari belakang. Mereka meninggalkan tujuh puluh mayat dimedan perang, yang umumnya terdiri dari pemuka-pemuka mereka dan tujuh puluh orang lagi menjadi tawanan perang. Sedang dipihak urnmat Islam hanya empat belas orang yang mati syahid dan tidak seorang juga yang menyerah kepada musuh.

 

Di antara tokoh-tokoh yang berkaliber besar dari kaum Musyrikin Quraisy yang tewas itu antara lain Abu Jahal bin Hisyam (panglimanya), 'Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umaiyah bin Salt. Semua mayat musuh itu dimasukkan ke dalam sebuah lubang, lalu ditimbuni dengan tanah. Rasulullah lalu berdiri ditempat itu dan berkata: "Hai Ahli Lubang, hai Abu Jahal bin Hisyam, hai 'Utbah bin Rabi'ah, hai Syaibah bin Rabi'ah, hai Umaiyah bin Salt, apakah kamu sudah memperoleh apa-apa yang dijanjikan Tuhan kamu kepada kamu sekalian? Kami sudah memperoleh apa yang pernah dijanjikan Allah kepada kami."

 

Mendengar itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah:

 

"Ya Rasulu'llah, apakah engkau menyeru orang-orang yang sudah menjadi bangkai?" Rasulullah menjawab: "Mereka lebih mendengar daripada kamu akan apa yang saya ucapkan itu, hanya mereka tidak dapat menjawabnya."

 

Perang inilah yang dinamai perang Badar Kubra, terjadi pada tanggal tujuh belas Ramadhan tahun kedua Hijrah. Kemudian ternyata, bahawa Allah telah mengirimkan pertolonganNya kepada ummat Islam dalam perang itu. Bukan saja pertolongan yang berupakan angin dan debu, tetapi pula beberapa Malaikat, sebagai ternyata dalam wahyu Allah yang datang kemudian.

 

Terhadap para tawanan itu berbagai usul yang masuk. Umar Ibnul-Khattab mengusulkan agar mereka dibunuh semuanya, seimbang dengan kekejaman mereka terhadap orang-orang Islam. Tetapi Abu Bakar mengusulkan agar tawanan-tawanan yang kaya, diwajibkan menebus dirinya masing masing dengan wang yang banyak, lalu dilepaskan dan yang miskin dan tidak berbahaya, dilepaskan saja tanpa tebusan. Dengan wahyu Allah, Nabi menjalankan usul Abu Bakar, menolak usul Umar. Para tawanan yang mempunyai kepandaian menulis, dapat menebus dirinya dengan kepandaiannya itu.

 

Dengan jalan begitu, perlakuan terhadap tawanan memang diatur Nabi sebaik-baiknya. Hal inilah yang menyebabkan kemenangan yang terus-menerus dari ummat Islam berhadapan dengan musuh mereka, di samping bantuan dan pertolongan dari Allah. Salah seorang tawanan yang menebus diri dengan tebusan yang sebesar-besarnya, ialah Abbas, bapa saudara Nabi sendiri.

 

Di Makkah kaum Quraisy menunggu-nunggu tentera mereka kembali dari medan perang dengan kemenangan. Tetapi setelah datang, terbukti bahawa tentera mereka kalah, banyak yang mati dan tertawan. Dari tentera yang kembali itu mereka mengetahui bagaimana jalannya pertempuran. Budak Abbas yang bernama Abu Rafi' dengan keras berkata kepada orang Quraisy: "Demi Allah. Tentu saja Malaikatlah yang telah datang menolong mereka!"

 

Mendengar perkataan itu bukan main marahnya Abu Lahab. Sekalipun dalam keadaan sakit, tetapi dengan marahnya diterkamnya Abu Rafi', dipukulinya sampai setengah mati. Kejadian itu dilihat oleh isteri Abbas. Dia menjadi marah, diambilnya tombak lalu ditikamnya kepada Abu Lahab sehingga luka parah. Dengan luka parahnya dan merasa malu, Abu Lahab kembali ke rumahnya. Sakitnya makin bertambah dan sesudah tujuh hari dia mati. Makkah berada dalam kesedihan, atas kekalahan yang dialami tentera mereka.